Home Studieaanbod Se-n-Se-opleidingen

Se-n-Se-opleidingen

Se-n-Se-opleidingen zijn voortgezette opleidingen, aangeboden binnen het secundair onderwijs, vandaar de afkorting Se-n-Se, secundair-na-secundair.

Ze zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt. ‘Werkplekleren’ (stage) vormt een essentieel onderdeel van het programma. De bedoeling is om je kansen naar tewerkstelling en hogere opleidingen te bevorderen. Deze opleidingen staan open voor al wie een diploma secundair onderwijs behaalde.

Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden van een Se-n-Se voldoet, bieden we je de kans om een toelatingsproef af te leggen. Als de toelatingsklassenraad die gunstig beoordeelt, kan je ingeschreven worden. Dat is ook mogelijk op basis van competenties of kwalificaties die je eerder al door een andere opleiding of door beroepservaring hebt verworven.

Ons aanbod

Specialisatie Tandtechnieken

Zie 3de graad STEM – tandtechnieken

Specialisatie Opticien

Zie 3de graad STEM – optiektechnieken

Chemische Procestechnieken

Als procesoperator ben je van onschatbare waarde voor de goede gang van zaken in de fabriek. Vanuit de controlekamer houd je toezicht op de chemische processen die meestal volautomatisch gestuurd worden. Je bewaakt de processen van nabij en ziet samen met je collega’s als eersten wanneer er iets fout loopt. Je voert controles uit, je neemt monsters voor analyse in het labo en je begeleidt de onderhoudsploeg bij onderhoudswerkzaamheden.

7CP
Chemie 6
Fysica 3
Electromechanica 2
Meet- en regeltechniek 5
Toegepaste informatica 2
Seminarie 2
Stage 8
Totaal 28

Tandartsassistentie

Met de groeiende vraag naar tandheelkundige verzorging en het dalend aantal tandartsen in ons land is een gekwalificeerde tandartsassistent geen overbodige luxe in de tandartspraktijk. Integendeel, de tandartsassistent kan de tandarts bijstaan bij de voorbereiding en uitvoering van de behandeling en ondersteunt hem zowel op administratief, informatief als logistiek niveau.

7TA
Tandheelkundige kennis 3
Tandheelkundige materialen en behandelingen 4
Patiënteninformatie 3
Logistieke en wettelijke voorschriften 2
Communicatieve en sociale vaardigheden 3
Secretariaat 2
Informatica 3
Stage 12
Totaal 32