Home Buitenschoolse sportactiviteiten

Buitenschoolse sportactiviteiten

Op onze school wordt er gesport.  Sinds 1999 nemen we jaarlijks deel aan de landelijke acties van MOEV (het voormalige Stichting Vlaamse Schoolsport).  Deze organisatie ondersteunt scholen bij het voeren van een kwalitatief bewegings- en sportbeleid.  Er wordt een beginsituatie gemaakt van sport in onze school en er worden prioriteiten uitgestippeld in een actieplan.  Op het einde van het schooljaar kan de school dan, naargelang de geleverde prestaties en deelnames aan buitenschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag, een bepaalde titel (niveau) behalen.  De afsluiting van het schoolsportjaar wordt afgesloten met een sportapotheose…

 

Behaalde niveau door de school 1999 tot heden:

 

Schooljaar 1999-2004: ‘mijn school heeft sportklasse’ (zilver)

Schooljaar 2004-2005: ‘schoolsport doe je niet alleen’ (zilver)

Schooljaar 2005-2006: ‘schoolsport doe je niet alleen’ (goud)

Schooljaar 2006-2007: ‘schoolsport doe je niet alleen’ (zilver)

Schooljaar 2007-2010: ‘schoolsport geeft kleur’ (laureaat ++)

Schooljaar 2010-2013: ‘10 voor schoolsport’ (laureaat ++)

Schooljaar 2013-2020: ‘sport beweegt je school’ (laureaat ++)

Schooljaar 2020-2021: ‘sport beweegt je school’ (……)

 

De titel is natuurlijk geen doelstelling op zich maar het motiveert om ieder schooljaar de bestaande kalender te handhaven en in samenspraak met de leerlingen zelfs uit te breiden.  Het is onze bedoeling dat we een sportieve cultuur creëren binnen en buiten de muren van onze school.   De leerlingen willen immers sporten; Het is aan ons om dit te kanaliseren en iedere leerling op zijn niveau een kans te geven zich sportief te ontplooien.

We hopen dat we op die manier de leerlingen bewust maken van het belang van sport voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale vaardigheden.  Regelmatige lichaamsbeweging verbetert immers de psychische en lichamelijke gezondheid…