Home Onze school Dagindeling

Dagindeling

Wij voorzien toezicht op de speelplaats en bij de poort vanaf 8u. Om 8.15u verwachten we van al onze leerlingen dat ze aanwezig zijn. Enkel zo kunnen de lessen tijdig starten.

Bij afwezigheid van de leerkracht blijven de leerlingen in principe tijdens een wachtuur in de school. Alleen als dit wachtuur een zevende of achtste uur is of woensdag het vijfde uur, mogen de leerlingen naar huis. Alle uitzonderingen op deze regel worden genomen door de directie.

In de derde graad Voeding & Horeca kan ook (praktijk)les worden gegeven na 16.30 uur. Dit kan in het gewone lesrooster opgenomen worden of uitzonderlijk gebeuren in een ‘wijziging dagorde’.

Duur Lesuren
8u25 – 9u15 Eerste lesuur
9u15 – 10u05 Tweede lesuur
10u05 – 10u20 Pauze
10u20 – 11u10 Derde lesuur
11u10 – 12u00 Vierde lesuur
12u00 – 13u00 Middagpauze
13u00 – 13u50 Vijfde lesuur
13u50 – 14u40 Zesde lesuur
14u40 – 14u55 Pauze
14u55 – 15u45 Zevende lesuur
15u45 – 16u35 Achtste lesuur