Zorgklas

Er kunnen diverse omstandigheden zijn waardoor een leerling in de klas niet goed functioneert en zelfs een normaal lesverloop onmogelijk maakt.

Schorsingen en uitsluitingen trachten we zo veel mogelijk te vermijden.

Stella Maris heeft een uniek systeem om deze leerlingen voor een (korte) tijd op te vangen : de zorgklas.

Leerlingen worden opgevangen in een daartoe ingericht lokaal. Onder toezicht van een leerkracht maakt de leerling een aantal opdrachten :

  • Aangepaste oefeningen
  • Nota’s bijschrijven
  • Oefeningen maken die aansluiten op de (gemiste) les
  • Het eigen handelen neerschrijven
  • Een gesprek voeren over de eigen houding
  • Een ‘besefbrief’ schrijven
  • Intenties voor de toekomst neerschrijven

Ouders worden steeds telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht !