Zevende Specialisatiejaar: Contactologie-Optometrie

Het zevende specialisatiejaar optometrie - contactologie is het logische einde van je opleiding tot volwaardig opticien -optometrist. In het zevende jaar wordt de leerstof verder uitgebreid en uitgediept zodat je voldoet aan de eisen van de vestigingswet. Wie zich zelfstandig wil vestigen moet dus een driejarige opleiding hebben gevolgd.

De studie van contactlenzen, zowel theoretisch als in de praktijk, vormen het zwaartepunt van deze specialisatie.

Hiervoor zijn de vakken biochemie en microbiologie onmisbaar. Daarnaast leer je ook hoe je contactlenzen aanpast, o.m. op basis van een uitgebreid optometrisch onderzoek. In de cursus bedrijfseconomische aspecten krijg je inzicht in begrippen als marketing, management, informatica bij de bedrijfsvoering, klanten- en stockbeheer e.d.

Specifiek voor het zevende jaar zijn de stages. Je gaat aan de slag in een optiekzaak en zo wordt het werkelijkheidkarakter van de opleiding vergroot. Op die manier krijg je meer inzicht in de dagelijkse realiteit van het beroep. Praktische aspecten zoals efficiënt tijdsgebruik, kwaliteitsverwachtingen en -bewaking, de verhouding prijs -kwaliteit, rendement en efficiëntie, service en klantenbinding worden in de stages werkelijkheid.

Om de stagedagen optimaal te benutten, wordt van de leerling een stageverslag gevraagd dat een nauwkeurig beeld moet geven van de diverse activiteiten.

Het zevende specialisatiejaar brengt je in contact met de bedrijfswereld en zorgt zo ook voor meer en ruimere tewerkstellingskansen.