Wat verwachten wij van jou?

De eerste vereiste is dat je in de klas mee werkt en goed oplet.
 • boeken, schriften e.d. bij je hebben
 • je niet door andere dingen laten afleiden
 • vragen stellen indien je iets niet begrijpt
 • je nota’s in orde hebben, juist en volledig
 • je huistaken maken
 • in je agenda kijken welke lessen je voor de volgende dag moet leren en welke taken, opdrachten je moet maken

En dan moet je aan het studeren gaan:

 • lees aandachtig waar de les over gaat
 • zoek de woorden op die je niet begrijpt
 • onderstreep de belangrijke woorden, schrijf ze op
 • leer nooit zo maar iets uit je hoofd
 • een opsomming, een definitie of een beschrijving zul je toch maar onthouden door regelmatig te herhalen.