Wat leer je in Office & Retail?

De vorming in de 2de graad bestaat uit drie componenten:

  • een communicatie component waarin de basisvaardigheden van functionele communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden aangebracht;
  • een bedrijfsgerichte component waarin geleerd wordt te  werken met praktijkdocumenten, inzicht te krijgen in de goederen-  en documentenstroom, en de verdere basistaken van een administratief medewerker en een retail medewerker aangeleerd worden;
  • een diepgaande ICT-vorming met aandacht voor tienvingerig blindtypen, tekstverwerking, gebruik van rekenblad, gegevensblad en presentatiepakketten in het kader van een administratieve context.