Verzekering

Wanneer is men verzekerd ?

Alle leerlingen zijn verzekerd voor alle ongevallen binnen de school, de activiteiten buiten de school, inbegrepen de naschoolse activiteiten doch steeds onder toezicht van de school. Ook alle ongevallen op de normale weg van en naar de school vallen onder deze verzekering.

Waarvoor is men verzekerd ?

Basis van de verzekering : alle geneeskundige kosten volgens het barema van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

In bijkomende orde zijn verzekerd :

  • vervoerskosten : beperkt tot het barema van het Rode Kruis van België, de dag van het ongeval voor het geval het een ernstig ongeval is, voor bijkomende vervoerskosten dient voorafgaandelijk toelating aangevraagd met doktersattest;
  • forfaitaire bijdragen voor invaliditeit, tandprothesen, begrafeniskosten.

Uitgesloten risico’s :

beschadiging van brillen, kledingstukken, fietsen, bromfietsen en welke stoffelijke schade ook in gebouwen, op de speelplaats…

Wat doe je bij een ongeval ?

  • Je vraagt onmiddellijk (of toch zo snel mogelijk) een aangifteformulier in de telefooncentrale.
  • Je vult dit formulier volledig, correct en duidelijk leesbar in.
  • Je geeft het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terug af in de telefooncentrale.

Schade die een gevolg is van opzettelijke onvoorzichtigheid, kwaadwilligheid of agressiviteit wordt niet vergoed !!

Slachtoffer van een ongeval op school of onderweg naar school

pdf