De afdeling richt zich tot leerlingen die ervarings- en praktijkgericht gericht werken. Op een heel concrete en praktische wijze leidt de afdeling op tot professioneel winkelbediende die vertrouwd is met de basisprincipes van klantgericht handelen, die de basisvaardigheden beheerst in het gebruik van een professioneel tekstverwerkingspakket en die eveneens inzicht heeft in de bedrijfsadministratie .

De belangrijkste doelstelling van de opleiding is de vorming van winkelbedienden en verkoopsters/verkopers die in staat zijn snel, accuraat en volgens de modernste methoden te werken.

De studierichting verkoop staat open voor jongens en meisjes. De afdeling start, na een (tweede) beroepsvoorbereidend  leerjaar, in de tweede graad en loopt tot het zesde jaar.

Informatie