Techniek-wetenschappen is een zogenaamde doorstromingsafdeling, d.w.z.  dat je wordt verondersteld na het zesde jaar nog iets verder te studeren. Als een driejarige ‘bachelor’ je niet aanspreekt, kan je kiezen voor het zevende specialisatiejaar ‘Chemische Procestechnieken’. De afdeling Techniek-Wetenschappen biedt een degelijke basisvorming aan voor jongens en meisjes waarbij veel aandacht gaat naar wetenschappelijke werk en de toepassingen ervan in de huidige technologie. De unieke kansen van de wisselwerking theorie-laboratorium worden ten volle benut. Je leert er werken in goed uitgeruste laboratoria waar je zelf proeven en experimenten moet uitvoeren. Wetenschap is geen droge leerstof maar een boeiend bezig-zijn met de verschijnselen uit je onmiddellijke omgeving.

We denken in het bijzonder aan de leerling die geïnteresseerd is in alles wat met natuur en techniek te maken heeft. Misschien heb je wat meer tijd nodig om te komen tot theoretische redeneringen en om je abstracte begrippen eigen te maken. Je hebt ook wiskundig voldoende aanleg. De talen worden niet verwaarloosd maar worden op een aangepaste en concreet-bruikbare wijze aangeleerd. Je bent handig, je hebt enig organisatietalent en een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen. Je kan met de computer werken en je wilt er meer mee kunnen doen. Je kan goed observeren, je houdt van gestructureerd en analytisch werken en je kan je waarnemingen concreet en duidelijk weergeven.

In de tweede graad kan je kennis maken met de richtingen optiek en tandtechniek waarvoor je dan eventueel kan kiezen in de derde graad. Natuurlijk kan je in de derde graad in de afdeling Techniek-Wetenschappen blijven studeren zodat je een voldoende voorbereiding hebt voor het Hoger Onderwijs zoals klinische scheikunde, regentaat, logopedie en diverse medische en paramedische opleidingen.

Lessentabel TW.png