TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
3de graad
domein STEM-wetenschappen


Science, Technology, Engineering, Mathematics laten hun STEM horen! We leven in een tijd waar deze kennis broodnodig en tegelijk uiterst boeiend is. Technologie verandert in snel tempo, beleid vraagt wetenschappelijke ondersteuning bij keuzes over klimaat, energie en artificiële intelligentie. Op de arbeidsmarkt is voortdurend vraag naar technisch-wetenschappelijk expertise. Het is geen toeval dat velen zich aangetrokken voelen tot dit studiedomein.

Wat mag je verwachten van de opleiding?
De opleiding Techniek-Wetenschappen

  • focust op zwel natuur als techniek,

  • biedt je een stevige algemene vorming met extra aandacht voor wetenschap en wiskunde,

  • vraagt om goede observaties en leren weergeven van je waarnemingen,

  • daagt je uit tot gestructureerd en analytisch denken,

  • gaat ervan uit dat je van experimenteren en leren toepassen houdt.

Lessentabel

Uniek aan deze opleiding?
Je traint je brein voortdurend in de wisselwerking tussen concreet waarnemen van verschijnselen enerzijds en het nadenken erover vanuit een theoretisch-wetenschappelijk kader anderzijds.

Je toekomst?
Je diploma van secundair onderwijs geeft je toegang tot een professionele of academische bachelor of tot onze se-n-se-opleiding Chemische Procestechnieken. Bovendien word je bekwaam geacht om in een wetenschappelijk laboratorium en aanverwante aan de slag te gaan. Met een belangrijke chemische en petrochemische industrie in de Antwerpse regio, heb je met een wetenschappelijk gerichte opleiding sowieso een troef in handen.