Te Laat Komen

Waarom is op tijd komen belangrijk ?

  • Op tijd komen is ook later op je werk belangrijk !
  • Je mist leerstof, mededelingen, opdrachten…
  • Je toont eigenlijk dat je de school niet zo belangrijk vindt…
  • Je mist misschien een test… en dat kost je punten !
  • Je stoort de les en daarmee ook je leerkracht en je medeleerlingen…

Daarom reageren wij op te laat komen !

  • Je moet een stempeltje in je agenda laten zetten en dan rechtstreeks naar je klaslokaal gaan…
  • Als je vier keer te laat bent krijg je een remediëringstaak en heb je een gesprek met de intern pedagogisch begeleider. Ben je acht keer te laat dan moet je op je vrije halve dag naar school komen voor een strafstudie...
  • De leerkracht van het lesuur mag je steeds een bijkomende opdracht geven…
  • Hardnekkige telaatkomers kan steeds een zwaardere sanctie worden opgelegd…

Beter laat dan nooit?

Beter nooit te laat !