Taalbeleid

Wat is taalbeleid?

Een geheel van afspraken om te komen tot eenzelfde taal.

Waarom een taalbeleid?

  • Om elkaar goed te verstaan moeten we dezelfde taal spreken.
  • Zo kan je de les beter begrijpen en studeren (instructietaal)
  • Zo kan je beter met elkaar samenleven (sociale taal)

Hoe doen wij aan taalbeleid?

  • In de school spreken we uitsluitend verzorgd Nederlands (behalve in de lessen Frans, Engels, Duits… natuurlijk)
  • We streven naar een correct taalgebruik, zowel gesproken als geschreven : geen dialect, geen schuttingwoorden (vloeken en beledigende of kleinerende woorden)
  • We doen veel spreekoefeningen
  • We vinden een duidelijk leesbaar geschreven tekst belangrijk
  • In de eerste graad brengen we met het posterproject een goed taalgebruik visueel in de klas
  • We stimuleren het volgen van Nederlandse taallessen voor leerlingen en ouders die een andere thuistaal hebben