Kris Peeters bezoekt Campus Stella Maris

Op 19 mei bracht minister Kris Peeters ons een bezoek. Onze opleidingen Tandtechniek, Optiek, Hotel en Haartooi bereiden voor op knelpuntberoepen die goed scoren op de arbeidsmarkt: onze leerlingen hebben vaak een job nog voor ze hun einddiploma op zak hebben. Toch merken we dat het bestaan van deze opleidingen, in het bijzonder die van opticien en tandtechnieker, amper gekend is. We zijn in het katholieke net de enige school in Vlaanderen met dit aanbod. Minister Peeters erkent het belang van deze opleidingen, nodigt ons uit om ze sterk in de verf te zetten en wil de school steunen in de verdere uitbouw ervan.

HOTELSCHOOL

OPTIEK

TANDTECHNIEK

HAARTOOI

SCHOONHEIDSVERZORGING