Voordracht Light for the world - Optiek

LICHT VOOR DE WERELD GEEFT ZICHT OP EEN BETERE TOEKOMST

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben een vorm van vermijdbare blindheid.
Slechts tien procent van de kinderen met een beperking gaat naar school.
Licht voor de Wereld strijdt al meer dan 20 jaar tegen dit onrecht.
Rudy: "We maken oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. 
Met onze experts en lokale partners ondersteunen we oogziekenhuizen, zorgen we voor kwaliteitsvolle infrastructuur en leiden we personeel op.
De focus van onze educatieprogramma’s ligt op inclusief onderwijs: kinderen met een visuele beperking volgen samen les met ziende leeftijdsgenoten. Dat bevordert hun integratie en doorbreekt het stigma van hun handicap."
Een boeiend project dat we in de toekomst ook willen steunen. We zijn aangenaam verrast dat ook oud-leerlingen dit project willen steunen.
Meer info vind je op www.lightfortheworld.be