Meetingpoint onder leiding van Jeugdhuis Bazzz - 5 Office

Op donderdag 16 mei vond de voorbereiding plaats van een eerste meetingpoint in 5 Office onder leiding van Jeugdhuis Bazzz.

Meetingpoints zijn discussiefora voor en door jongeren waar maatschappelijke thema's bespreekbaar worden gemaakt. Reeds besproken thema's gaan van identiteit tot taboes en zelfs thema's als partnerkeuze werden al besproken. De meetingpoints worden begeleidt door een moderator en een expert of het thema dat besproken wordt. Het doel is niet om jongeren een kant en klaar antwoord te bieden maar door dialoog en kennisoverdracht worden ze gestimuleerd om zelf vragen te stellen. De meetingpoints begeleiden jongeren in het ontwikkelen van hun weerbaarheid om zelf bewuste keuzes te maken en dit met de nodige gevoeligheid voor de cultuurspecifieke elementen die hiermee kunnen samenhangen.

Meetingpoint 5OFF.jpg