Bezoek Westhoek - 5de jaren

De leerlingen van 5 Techniek-Wetenschappen, 5 Optiek, 5 Tandtechniek en 5 Hotel trokken dinsdag naar de Westhoek. 
We bezochten het In Flanders Fields Museum en kregen daarna een rondrit met aandacht voor het multiculturele aspect van de eerste wereldoorlog. 
Na de loopgraven bezochten we een Franse en een Britse oorlogsbegraafplaats.
Wist jij dat er meer dan 100 nationaliteiten meevochten aan het front?

Meetingpoint onder leiding van Jeugdhuis Bazzz - 5 Office

Op donderdag 16 mei vond de voorbereiding plaats van een eerste meetingpoint in 5 Office onder leiding van Jeugdhuis Bazzz.

Meetingpoints zijn discussiefora voor en door jongeren waar maatschappelijke thema's bespreekbaar worden gemaakt. Reeds besproken thema's gaan van identiteit tot taboes en zelfs thema's als partnerkeuze werden al besproken. De meetingpoints worden begeleidt door een moderator en een expert of het thema dat besproken wordt. Het doel is niet om jongeren een kant en klaar antwoord te bieden maar door dialoog en kennisoverdracht worden ze gestimuleerd om zelf vragen te stellen. De meetingpoints begeleiden jongeren in het ontwikkelen van hun weerbaarheid om zelf bewuste keuzes te maken en dit met de nodige gevoeligheid voor de cultuurspecifieke elementen die hiermee kunnen samenhangen.

Meetingpoint 5OFF.jpg

Leerlingen en leerkrachten houden minuut stilte - COEXIST

Een minuut stilte voor alle slachtoffers van terreur en zinloos geweld.  Met de woorden van een van onze leerlingen: "Terreur heeft geen kleur, religie of cultuur. Terreur is het moment dat de mens zijn waarde verliest. Zinloos geweld geïnspireerd door haat en onwetendheid geeft je een gevoel van machteloosheid, onrechtvaardigheid, walging, woede en verdriet. De bedoeling van terroristen is om ons uiteen te drijven en verdeeldheid te zaaien. Laat ons de banden nog dichter aanhalen.
In times of crisis we must find a way to look after oneanother as if we were one single tribe. COEXIST!"

COEXIST.jpg

Bedrijfsbezoek NKL - 7de jaar optiek

Nkl, toonaangevend lensfabrikant gevestigd in Emmen, Nederland. 7 Optiek werd op maandag 18 maart met veel bravoure ontvangen in dit state of the art-bedrijf. In de ochtend stond de workshop nachtlenzen op de agenda. Nachtlenzen of Ortho-k lenzen zijn vormstabiele lenzen die je ‘s nachts minimum 6 uren inplaatst, bij het opstaan uithaalt en vervolgens zie je de hele dag scherp, zonder hulpmiddelen. Een tikje magie dus. Voor de leerlingen onontgonnen terrein en dus fijn dit praktisch van nabij te bekijken. Na een heerlijke lunch de bedrijfsrondleiding. Top secret allemaal want gsm en andere opnamemateriaal mochten niet mee naar binnen. Qua automatisering is Nkl indrukwekkend! Perfect lopende productielijnen waarbij het quasi onmogelijk is dat een ‘fout’ lensje het bedrijf zou verlaten. We zagen de draaibanken waar een button veranderd in een lens, de polijstsectie, controleafdeling, aanbrengen van de microgravures met laser, en tot slot het zeer ingenieuze verpakkingssysteem. Alle automatisatie wordt door Nkl zelf ontwikkeld en onderhouden. Knap! Als afsluiter nog wat analyse van topografische beelden na aanmeting van nachtlenzen zodanig dat deze juist kunnen worden geïnterpreteerd. Een vermoeiende maar leerrijke uitstap! Het was de verre trip naar Noord-Holland meer dan waard.

Voordracht Light for the world - Optiek

LICHT VOOR DE WERELD GEEFT ZICHT OP EEN BETERE TOEKOMST

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben een vorm van vermijdbare blindheid.
Slechts tien procent van de kinderen met een beperking gaat naar school.
Licht voor de Wereld strijdt al meer dan 20 jaar tegen dit onrecht.
Rudy: "We maken oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. 
Met onze experts en lokale partners ondersteunen we oogziekenhuizen, zorgen we voor kwaliteitsvolle infrastructuur en leiden we personeel op.
De focus van onze educatieprogramma’s ligt op inclusief onderwijs: kinderen met een visuele beperking volgen samen les met ziende leeftijdsgenoten. Dat bevordert hun integratie en doorbreekt het stigma van hun handicap."
Een boeiend project dat we in de toekomst ook willen steunen. We zijn aangenaam verrast dat ook oud-leerlingen dit project willen steunen.
Meer info vind je op www.lightfortheworld.be