Sport op onze school

Met de nieuwe landelijke actie ‘sport beweegt je school’ willen SVS en het Bloso, de scholen ondersteunen om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen voor een kwalitatief bewegings- en sportbeleid.. ‘Sport beweegt je school’ beoogt in elke school te resulteren in een actieplan voor meer en betere beweeg- en sportkansen op school.. Dit wordt opgevolgd via een digitale checklist. Er is een beginsituatie gemaakt van sport in onze school en dan moeten we prioriteiten uitstippelen waar we ieder jaar proberen aan te werken (of de beginsituatie proberen te verbeteren).. Op het einde van het schooljaar kan de school dan, naargelang de geleverde prestaties en deelnames aan buitenschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag, een bepaalde titel (niveau) behalen.  De afsluiting van het schoolsportjaar wordt afgesloten met een sportapotheose...

 

Behaalde niveau door de school 1999 tot heden:

 

Schooljaar 1999-2000: mijn school heeft sportklasse (zilver)

Schooljaar 2000-2001: mijn school heeft sportklasse (zilver)

Schooljaar 2001-2002: mijn school heeft sportklasse (zilver)

Schooljaar 2002-2003: mijn school heeft sportklasse (zilver)

Schooljaar 2003-2004: mijn school heeft sportklasse (zilver)

Schooljaar 2004-2005: schoolsport doe je niet alleen (zilver)

Schooljaar 2005-2006: schoolsport doe je niet alleen (goud)

Schooljaar 2006-2007: schoolsport doe je niet alleen (zilver)

Schooljaar 2007-2008: schoolsport geeft kleur (laureaat ++)

Schooljaar 2008-2009: schoolsport geeft kleur (laureaat ++)

Schooljaar 2009-2010: schoolsport geeft kleur (laureaat ++)

Schooljaar 2010-2011: 10 voor schoolsport (laureaat ++)

Schooljaar 2011-2012: 10 voor schoolsport (laureaat ++)

Schooljaar 2012-2013: 10 voor schoolsport (laureaat ++)

Schooljaar 2013-2014: sport beweegt je school (laureaat ++)

Schooljaar 2014-2015: sport beweegt je school (laureaat ++)

Schooljaar 2015-2016: sport beweegt je school (..................)

 

De titel is natuurlijk geen doelstelling op zich maar het motiveert om ieder schooljaar de bestaande kalender te handhaven en in samenspraak met de leerlingen zelfs uit te breiden.  Het is onze bedoeling dat we een sportieve cultuur creëren binnen en buiten de muren van onze school.   De leerlingen willen immers sporten; aan ons om dit te kanaliseren en iedere leerling op zijn niveau een kans te geven zich sportief te ontplooien.

We hopen dat we op die manier de leerlingen bewust maken van het belang van sport voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale vaardigheden.  Regelmatige lichaamsbeweging verbetert immers de psychische en lichamelijke gezondheid...

 

Kalender sportactiviteiten schooljaar 2016-2017

 28 september                        Veldvoetbal Scholieren

september                               Initiatie voetbal Dames Groenendaal Merksem                                           

september-januari                   Peercoachingproject zaalvoetbal jongens??

1 oktober                                Bevrijdingsloop Fort Merksem (zaterdag)

26 oktober                              4-4 voetbaltornooi 'Vlug Vooruit' Merksem jongens

januari                                    Zaalvoetbal cadetten en jongens eerste ronde

januari                                    Zaalvoetbal scholieren jongens eerste ronde

8 februari                               Airtrack Sint Lutgardis Merksem

8 februari                                3 on 3 Basketbal Don Bosco college Hoboken

februari                                   Zaalvoetbal scholieren Dames Rode Loop Merksem

15  maart                                Badmintontornooi Sint Eduardus Merksem eerste graad

22 maart                                 Badmintontornooi Sint Eduardus Merksem tweede graad

29 maart                                  Badmintontornooi Sint Eduardus Merksem derde graad

april                                        Meisjesvoetbaltornooi Vlug Vooruit Merksem

23 april                                   Ten Miles Antwerpen

3 mei                                      4-4 voetbaltornooi 'Vlug Vooruit' Merksem jongens

3 mei                                      Avonturentrophy Hofstade

10 mei                                    Zaalvoetbal junioren Rode Loop

15 juni                                  Sportapotheose Gent (afsluiting van het schoolsportjaar)

Als er vraag is naar andere buitenschoolse sportactiviteiten (zwemmen, volleybal, veldcross, netbal, pingpong, atletiek,...) dan probeer ik daar gehoor aan te geven... Deze activiteiten zijn in het verleden reeds georganiseerd maar de interesse in deze disciplines neemt af...