Sport op onze school

Met de nieuwe landelijke actie ‘sport beweegt je school’ willen SVS en het Bloso, de scholen ondersteunen om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen voor een kwalitatief bewegings- en sportbeleid.. ‘Sport beweegt je school’ beoogt in elke school te resulteren in een actieplan voor meer en betere beweeg- en sportkansen op school.. Dit wordt opgevolgd via een digitale checklist. Er is een beginsituatie gemaakt van sport in onze school en dan moeten we prioriteiten uitstippelen waar we ieder jaar proberen aan te werken (of de beginsituatie proberen te verbeteren).. Op het einde van het schooljaar kan de school dan, naargelang de geleverde prestaties en deelnames aan buitenschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag, een bepaalde titel (niveau) behalen.  De afsluiting van het schoolsportjaar wordt afgesloten met een sportapotheose...