Spijbelen

Wanneer spijbel je ?

  • Als je één of meerdere lesuren de les niet volgt…
  • Als je in de school rondloopt in plaats van in de klas te zitten…
  • Als je geen wettige reden hebt, ook al zijn je ouders op de hoogte… !
  • Als een afwezigheid niet met het juiste bewijs of binnen de juiste periode wordt gewettigd !

De wettelijk voorziene redenen voor afwezigheid staan in het schoolreglement!

Wat doen wij tegen spijbelen ?

  • Een gesprek over het spijbelen
  • Verwijzing naar het CLB
  • Een sanctie (bv. strafstudie, nablijven, extra taak)
  • Ouders worden steeds schriftelijk gewaarschuwd
  • Iedere spijbeldag wordt geregistreerd

Vanaf dertig spijbeldagen wordt het ministerie ingelicht, ook de dienst voor studietoelagen en het fonds voor kinderbijslag kunnen op de hoogte worden gebracht. Als je te dikwijls spijbelt kan je verplicht worden de studietoelage terug te betalen !!

Mogelijk word je uitgeschreven