Se-n-Se-opleidingen

Se-n-Se-opleidingen zijn voortgezette opleidingen, aangeboden binnen het secundair onderwijs en aansluitend op bestaande opleidingen, vandaar de afkorting Se-n-Se, secundair-na-secundair.

De opleidingen zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt. ‘Werkplekleren’ (stage) vormt een essentieel onderdeel van het programma. Het Se-n-Se wil je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling als naar hogere opleidingen bevorderen. Deze opleidingen zijn toegankelijk voor alle studenten die een diploma secundair onderwijs behaalden.

Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden van een Se-n-Se voldoet, bieden we je de kans om een toelatingsproef af te leggen. Als de toelatingsklassenraad die gunstig beoordeelt, kan je ingeschreven worden. Dat is ook mogelijk op basis van competenties of kwalificaties die je eerder al door een andere opleiding of door beroepservaring hebt verworven.

Ons aanbod: