Oudercontacten

Een goed contact ouders-school is belangrijk !

Wij dringen er dan ook op aan zo vaak mogelijk op de oudercontacten aanwezig te zijn en zeker in te gaan op de uitnodiging van de school voor een gesprek.

Mogelijkheden :

  • Het agenda
  • Telefoon
  • Oudercontact in de loop van september
  • Oudercontact voor de herfstvakantie
  • Oudercontact voor de kerstvakantie
  • Oudercontact op het einde van het schooljaar
  • En op elk ogenblik dat u zelf wenst (na afspraak graag)
  • Of wanneer de school dit vraagt

De data van de oudercontacten vindt u in de kalender.