Leerlingenbegeleiding

Samen willen we op een positieve en gedreven manier leerlingen opleiden en mee opvoeden. Het is onze missie om onze leerlingen te stimuleren in leren leren, leren leven en leren kiezen. Onze leerlingenbegeleiding zet daarom samen met de leraren, het GOK-team en de directie in op 
- socio-emotionele begeleiding, 
- leren en studeren, 
- schoolloopbaanbegeleiding, 
- preventieve gezondheidszorg. 

We willen zo kansen creëren in een warme leeromgeving. Concreet gebeurt dit via klasondersteuning, huiswerkklas, een-op-een gesprekken, een herstelgerichte aanpak bij conflicten, een nauwe samenwerking met het CLB, ... 

Wie zijn onze leerlingenbegeleiders? 
- voor de 1ste graad: Sabine Coppens
- voor de 2de graad: Mieke Janssens
- voor de 3de graad: Jan Tierens
- GOK-coördinator: Nancy Van Moeseke 

Samenwerking met het CLB?
Onze school werkt nauw samen met CLB De Wissel. Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding ondersteunt daar waar de hulpvraag groter is dan wat de school kan bieden. Zit je als leerling of ouder van een leerling met vragen over je schoolloopbaan en studierichtingen, gezondheid, leerproblemen, zelfvertrouwen, pesten, faalangst, een moeilijke thuissituatie ... kan je met die vragen terecht bij het CLB. Het CLB raadpleeg je gratis en in vertrouwen. Het CLB heeft beroepsgeheim. Voor meer informatie of een afspraak neemt u best contact op met het centrum zelf op het nummer 03/640 38 90 of via www.vclbdewisselantwerpen.be