Leerlingenbegeleiding

Samen willen we op een positieve en gedreven manier leerlingen opleiden en mee opvoeden. Het is onze missie om onze leerlingen te stimuleren in leren leren, leren leven en leren kiezen. Onze leerlingenbegeleiding zet daarom samen met de leraren, het GOK-team en de directie in op 
- socio-emotionele begeleiding, 
- leren en studeren, 
- schoolloopbaanbegeleiding, 
- preventieve gezondheidszorg. 

We willen zo kansen creëren in een warme leeromgeving. Concreet gebeurt dit via klasondersteuning, huiswerkklas, een-op-een gesprekken, een herstelgerichte aanpak bij conflicten, een nauwe samenwerking met het CLB, ... 

Wie zijn onze leerlingenbegeleiders? 
- voor de 1ste graad: Sabine Coppens
- voor de 2de graad: Mieke Janssens
- voor de 3de graad: Jan Tierens
- GOK-coördinator: Nancy Van Moeseke