Wie is wie

Mevrouw L. Van de Cruys directeur staat in voor de algemene leiding van de school, het personeelsbeleid, het financieel beleid, de gebouwen en de uitrusting.

Mevrouw K. Wezenbeek,  adjunct directeur is verantwoordelijk voor de pedagogische en didactische leiding en de leerlingenbegeleiding.

De heer B. Pulmans, technisch directeur is hoofd van de hotelafdeling en verantwoordelijk voor de stages en de logistiek.

De heer J. Tierens neemt als intern pedagogisch begeleider de begeleiding van de leerlingen van de 3de graad op zich.

Mevrouw S. Coppens, zorgcoördinator begeleidt de leerlingen van de eerste graad

Mevrouw M. Janssens, zorgcoördinator begeleidt de leerlingen van de tweede graad

De heer B. Certyn, Technisch adviseur Hotel is zorgcoördinator voor de leerlingen van de afdelingen Hotel en Restaurant en Keuken en verantwoordelijk voor het stockbeheer.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de individuele begeleiding van leerlingen, zowel op het vlak van studies als wat betreft de persoonlijke begeleiding.
De titularis is hiervoor de aangewezen persoon, maar daarnaast kan u tevens terecht bij iedereen die direct bij de dagelijkse leiding van de school betrokken zijn. Dit zijn dan in de eerste plaats de pedagogisch directeur en de pedagogische begeleider, maar uiteraard is ook de algemeen directeur hiervoor aanspreekbaar.

Stella Maris doet een bijzondere inspanning voor de sociale en psychische begeleiding van de leerlingen. In nauwe samenwerking met het C.L.B. (Centrum voor Leerlingen -Begeleiding).