Internationaal

Een Levenlang Leren Programma

Het Lifelong Learning Programme of in het Nederlands een Levenlang Leren Programma (LLP) was het onderwijssubsidieprogramma van de Europese Unie voor de periode 2007 - 2013.

LLP.png

  

 

 

 

 

 

 In 2014 gaat een nieuw programma met de naam Erasmus+ van start, dat de Europese subsidieprogramma’s voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport verenigt. Erasmus+ is het vervolg op het ‘een leven lang leren’-programma (onderwijs en opleiding) en het ‘Youth in action’-programma (jeugd) die liepen van 2007 tot 2013. Erasmus+ loopt van 2014 tot 2020. 

Stella Maris nam en neemt nog actief deel aan dit programma.