Inschrijvingen

Als een broer of zus al in onze school is ingeschreven, kan je ingeschreven worden vanaf 13 februari 2017. 

Inschrijvingen in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B kan vanaf 11 maart 2017 tijdens de schooluren na telefonische afspraak. De school is geopend op zaterdag.11 maart van 13u tot 15u. 

Vanaf 18 april 2017 staan de inschrijvingen open voor alle leerjaren.

Na inschrijving zal de school iedereen eind juni-begin juli terug uitnodigen voor een definitief intakegesprek

Op zaterdag 22 april 2017 kan je tijdens onze infodag-beroepenbeurs reeds kennismaken met onze school. Ook op vrijdagavond 19 mei 2017 staat de school voor je open. 

Wanneer kan je inschrijven?

 • Op schooldagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
 • Op vrijdag 30 juni vanaf 13 uur.
 • Tijdens de grote vakantie op alle werkdagen tot en met vrijdag 7 juli 2017 en vanaf woensdag 23 augustus 2017.
 • Tijdens de grote vakantie is de school op werkdagen open van 10u tot 12u en van 13u tot 17 u. Op dinsdag tot 19u.
 • Op zaterdag 1 juli en 26 augustus 2017 van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Je maakt best eerst een afspraak zodat we de nodige tijd voor je kunnen voorzien (03/644.29.30 –info@stellamarismerksem.be)

Hoe gebeurt de inschrijving ?

 

Bij de inschrijving is steeds, tenzij je 18+ bent, ten minste één van de ouders (of een verantwoordelijke voogd of opvoeder) aanwezig ! 

 • Iedere inschrijving begint met een ‘intake-gesprek’:
 • Informatie over de school
 • Informatie over studierichtingen
 • Informatie over je vroegere studies en persoonlijke gegevens
 • Informatie over jouw verwachtingen
 • Informatie over de verwachtingen van de school
 • Afspraken en reglement
 • Boekenlijst (en eventueel ook lijst met ander materiaal)

Indien tijdens dit intakegesprek blijkt dat de gekozen studierichting misschien niet de goede keuze is, neem je best contact op met het CLB!
Iedere inschrijving eindigt met ondertekening van het inschrijvingsformulier. Bij de inschrijving aanvaard je de bepalingen in het schoolreglement. Bovendien verbind je je er toe een provisie te betalen van € 125 of kies je voor een domiciliering.
Bij een inschrijving in 1B, het tweede leerjaar BSO (BVL) en de 2de graad BSO wordt een boekenpakket voorzien van +/- € 150 dat bij de inschrijving betaald wordt.

Welke documenten heb je nodig?

 

 • Je identiteitskaart
 • Het rijksregisternummer (indien niet vermeld kan je het vinden op je SIS-kaart of moet je dit vragen op de dienst bevolking van je gemeente)
 • Het originele rapport van het voorbije schooljaar
 • Een attest (of getuigschrift) van het voorgaande schooljaar :
  - Voor inschrijving in 1 Techniek-Wetenschappen of 1 Hotel : getuigschrift van basisonderwijs of een attest van basisonderwijs met een attest van het CLB van de vorige school (indien je in het zesde leerjaar niet geslaagd bent)
  - Voor inschrijving in 1B : een attest van basisonderwijs of een getuigschrift met een attest van het CLB
  - Voor alle andere jaren : het originele A-, B- of C-attest of een kopie ervan ( indien je een  B- of C-attest hebt behaald breng je ook best de attesten van de twee voorbijgaande schooljaren mee.

In het kader van het gelijke kansenonderwijs wordt rekening gehouden met vier indicatoren:
- je ouders hebben vorig schooljaar een studietoelage gekregen of
- je moeder heeft geen diploma hoger secundair onderwijs of
- je ouders behoren tot de trekkende bevolking, of
- je leeft in een pleeggezin.
Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen, vult een verklaring op eer in of geeft een bewijsstuk af op de dag van de inschrijving.

Informatie die niet strookt met de werkelijkheid kan ertoe leiden dat je in de loop van de eerste weken van september van leerjaar of studierichting moet veranderen !!