Inschrijvingen

Hoe inschrijven in 1A en 1B?

Als een broer of zus al in onze school is ingeschreven, dan kan u t.e.m. 19 januari 2018 genieten van de voorrangsregeling en uw kind inschrijven.

Is er geen voorrangsregeling dan start de aanmeldingsperiode op 8 februari 2018 (vanaf 9u30) t.e.m. 27 februari 2018 (tot 17u). 
Meld uw kind dus zeker aan via https://meldjeaan.antwerpen.be/ binnen de voorziene periode.

Uw kind is dan aangemeld maar nog niet ingeschreven. Met het verkregen ticket kan u uw kind in de periode van 21 april 2018 (vanaf 13u) t.e.m. 16 mei 2018 inschrijven op de school. Dit kan tijdens de schooluren na een telefonische afspraak.

Wat als u uw kind niet in de hiervoor genoemde periode aanmeldt en inschrijft?
Vanaf 4 juni 2018 zijn het vrije inschrijvingen voor 1A en 1B.
Dit wil zeggen dat, als er nog vrije plaatsen zijn, u uw kind vanaf 4 juni 2018 vanaf 9u kan inschrijven, na telefonische afspraak.

Hoe inschrijven in het 2e t.e.m. het 7e jaar tso-bso?

Vanaf 16 april 2018 staan de inschrijvingen open voor alle leerjaren (buiten het 1e leerjaar waar een aparte inschrijvingsprocedure geldt). Hiervoor regelt u best telefonisch een afspraak.

Op zaterdag 21 april 2018 tussen 13u en 17u organiseren wij onze infodag/beroepenbeurs en op vrijdag 25 mei 2018  tussen 17u en 21u onze avond voor gastronomie en techniek. Dan kan u kennismaken met onze school en eveneens u of uw kind inschrijven. 

Wanneer kan je inschrijven?

 • Op schooldagen tussen 8.30u en 16.30u na telefonische afspraak.
 • Vrijdag 29 juni 2018 van 13u tot 17u, zonder afspraak
 • Zaterdag 30 juni 2018 van 10u tot 13u, zonder afspraak
 • Maandag 2 juli 2018 van 10u tot 17u, zonder afspraak
 • Dinsdag 3 juli 2018 van 10u tot 19u, zonder afspraak
 • Woensdag 4 juli 2018 van 10u tot 17u, zonder afspraak
 • Donderdag 5 juli 2018 van 10u tot 17u, zonder afspraak
 • Vrijdag 6 juli 2018 van 10u tot 17u, zonder afspraak
 • Maandag 27 augustus 2018 van 10u tot 17u, zonder afspraak
 • Dinsdag 28 augustus 2018 van 10u tot 19u, zonder afspraak
 • Woensdag 29 augustus 2018 van 10u tot 17u, zonder afspraak
 • Donderdag 30 augustus 2018 van 10u tot 13u, zonder afspraak
 • Vrijdag 31 augustus 2018 van 10u tot 17u, zonder afspraak
 • Zaterdag 1 september 2018 van 10u tot 13u, zonder afspraak

Hoe een afspraak maken?

Voor het regelen van een afspraak kan u ons contacteren op het nummer 03/644.29.30 of via mail : tso.bso@stellamarismerksem.be

Hoe gebeurt de inschrijving?

Bij de inschrijving is steeds, tenzij je 18+ bent, ten minste één van de ouders (of een verantwoordelijke voogd of opvoeder) aanwezig ! 

 • Iedere inschrijving begint met een ‘intake-gesprek’:
 • Informatie over de school
 • Informatie over studierichtingen
 • Informatie over je vroegere studies en persoonlijke gegevens
 • Informatie over jouw verwachtingen
 • Informatie over de verwachtingen van de school
 • Afspraken en reglement
 • Boekenlijst (en eventueel ook lijst met ander materiaal)

Indien tijdens dit intakegesprek blijkt dat de gekozen studierichting misschien niet de goede keuze is, neem je best contact op met het CLB.
Iedere inschrijving eindigt met ondertekening van het inschrijvingsformulier. Bij de inschrijving aanvaard je de bepalingen in het schoolreglement. Bovendien verbind je je er toe een voorschot te betalen van € 150,00.

Welke documenten heb je nodig?

 • Je identiteitskaart met rijksregisternummer
 • Het originele rapport van het voorbije schooljaar
 • Een attest (of getuigschrift) van het voorgaande schooljaar met de eindbeslissing:
  - Voor inschrijving in 1A: het getuigschrift van basisonderwijs
  - Voor inschrijving in 1B : een attest van basisonderwijs of een getuigschrift met een attest van het CLB
  - Voor alle andere jaren : het originele A-, B- of C-attest of een kopie ervan ( indien je een  B- of C-attest hebt behaald breng je ook best de attesten van de twee voorbijgaande schooljaren mee).

Indicatorleerlingen

In het kader van het gelijke kansenonderwijs wordt rekening gehouden met indicator- en niet-indicatorleerlingen. Hiermee wil de overheid een goede sociale mix verkrijgen in scholen.

Daarbij wordt gekeken naar twee indicatoren:

 1. Het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het voorgaand schooljaar, of het gezin heeft een beperkt inkomen; 
 2. De moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad.

In het geval van een indicatorleerling wordt er voorrang verleent aan deze leerling. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen, vult een verklaring op eer in of geeft een bewijsstuk af op de dag van de inschrijving.

Informatie die niet strookt met de werkelijkheid kan ertoe leiden dat je in de loop van de eerste weken van september van leerjaar of studierichting moet veranderen.