Hoe leer je in Techniek-Wetenschappen?

Techniek wetenschappen geeft vooral een algemene vorming, zij het op een praktische manier en met de klemtoon op wetenschappelijk werk. In de algemene vakken (zoals talen, geschiedenis, aardrijkskunde…) wordt een minimum aan theorie gegeven: praktische oefeningen en bruikbaarheid staan centraal.

In de wetenschappelijke vakken staat de theorie uiteraard ook in dienst van de praktische oefeningen. Dit komt vooral tot uiting in de laboratoria die een belangrijk aantal uren voor zich nemen.

Niet alleen kennis is belangrijk. Het komt er ook vooral op dat je leert hoe je deze kennis kan verwerven en wat je ermee kan doen. In die zin geeft techniek-wetenschappen je een goede voorbereiding tot hoger onderwijs.

De klemtoon ligt dan ook in het verwerven van verschillende vaardigheden:

  • werkmethodes
  • persoonlijk werken
  • in groepsverband werken
  • motoriek
  • precisie en nauwkeurigheid
  • verzorgd werken
  • regelmatig werken
  • veilig werken