Goede afspraken maken goede vrienden..

… daarom hebben we een schoolreglement waarin rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en van de school anderzijds worden vermeld.

Sommigen hebben het wat moeilijk met het respecteren van bepaalde regels en afspraken. Daarom maken wij voor deze leerlingen een afzonderlijke overeenkomst.

Leerling en ouders, verbinden zich in deze overeenkomst uitdrukkelijk:

 • deel te nemen aan alle lessen en alle schoolse activiteiten
 • tijdig in de school en in de lessen aanwezig te zijn
 • al het noodzakelijke schoolmateriaal tijdig aan te schaffen
 • al het noodzakelijke schoolmateriaal in de les bij zich te hebben
 • de schoolagenda op behoorlijke wijze in te vullen, na te kijken en te handtekenen
 • alle schoolse opdrachten naar behoren te vervullen (lessen leren, taken maken, een mogelijk begeleidingsplan strikt opvolgen)
 • steeds de gepaste kledij op school te dragen en de kledijvoorschriften te volgen, ook bij buitenschoolse activiteiten
 • het Nederlands te gebruiken in alle contacten met de school
 • het Nederlands ook in huiselijke kring te gebruiken
 • in te gaan op oudercontacten
 • in te gaan op iedere uitnodiging voor een gesprek