Naar school gaan wordt vanaf nu anders. Je maakt kennis met andere kinderen die misschien wel je nieuwe vriendinnetje of vriendje worden. Misschien moet je nu met bus, tram of fiets naar school komen. En er is meer.

Je krijgt voor verschillende vakken een andere leerkracht.
Een titularis neemt de plaats in van de klasjuf of -meester.
Voor een aantal vakken is er een vaklokaal.
Gaandeweg moet je ook leren zelfstandig te studeren, je werk te plannen en te organiseren.

Lessentabel A-stroom.png
Lessentabel B-stroom.png