Dagindeling

De lessen beginnen om 8.20 uur. 

De leerlingen worden in de school verwacht bij het eerste belsein om 8.15 uur.
De schooldag wordt ingedeeld in 9 perioden waarin de vijfde of zesde periode de middagpauze is.

 • van 08.20 uur tot 09.10 uur : eerste lesuur
 • van 09.10 uur tot 10.00 uur : tweede lesuur
 • onderbreking van 10.00 uur tot 10.15 uur
 • van 10.15 uur tot 11.05 uur : derde lesuur
 • van 11.05 uur tot 11.55 uur : vierde lesuur
 • van 11.55 uur tot 12.45 uur : middagpauze (1ste en 2de graad)
 • van 11.55 uur tot 12.45 uur : vijfde lesuur (derde graad)
 • van 12.45 uur tot 13.35 uur : middagpauze (derde graad)
 • van 12.45 uur tot 13.35 uur : zesde lesuur
 • van 13.35 uur tot 14.25 uur : zevende lesuur
 • onderbreking van 14.25 uur tot 14.40 uur
 • van 14.40 uur tot 15.30 uur : achtste lesuur
 • van 15.30 uur tot 16.20 uur : negende lesuur

Bij afwezigheid van de leerkracht van het laatste lesuur kan toelating worden gegeven de school een uur vroeger te verlaten. Dit moet steeds in het agenda worden vermeld en door de ouders worden gehandtekend. Dit geldt uitsluitend wanneer het laatste uur het negende uur is, dus nooit vóór 15.30 uur!

In de derde graad Hotel TSO-BSO kan ook (praktijk)les worden gegeven na 17.00 uur. Dit kan in het gewone lesrooster opgenomen worden of uitzonderlijk gebeuren in een ‘wijziging dagorde’.