Dagindeling

De lessen beginnen om 8.25 uur. 

Wij voorzien in toezicht op de speelplaats en bij de poort vanaf 8u. Om 8.15u verwachten we van al onze leerlingen dat ze aanwezig zijn. Enkel zo kunnen de lessen tijdig starten. 

Bij afwezigheid van de leerkracht blijven de leerlingen in principe tijdens een wachtuur in de school. Alleen als dit wachtuur een zevende of achtste uur is of woensdag het vijfde uur, mogen de leerlingen naar huis. Alle uitzonderingen op deze regel worden genomen door de directie.

In de derde graad Hotel TSO-BSO kan ook (praktijk)les worden gegeven na 16.30 uur. Dit kan in het gewone lesrooster opgenomen worden of uitzonderlijk gebeuren in een ‘wijziging dagorde’.

dagindeling.JPG