Dagindeling

De lessen beginnen om 8.20 uur. 

Wij voorzien in toezicht op de speelplaats en bij de poort vanaf 8u. Om 8.15u verwachten we van al onze leerlingen dat ze aanwezig zijn. Enkel zo kunnen de lessen tijdig starten. 

Bij afwezigheid van de leerkracht van het laatste lesuur kan toelating worden gegeven de school een uur vroeger te verlaten. Dit moet steeds in het agenda worden vermeld en door de ouders worden gehandtekend. Dit geldt uitsluitend wanneer het laatste uur het negende uur is, dus nooit vóór 15.30 uur!

In de derde graad Hotel TSO-BSO kan ook (praktijk)les worden gegeven na 17.00 uur. Dit kan in het gewone lesrooster opgenomen worden of uitzonderlijk gebeuren in een ‘wijziging dagorde’.