CLB

Naast haar leeropdracht heeft de school uiteraard ook de taak leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling als individu.

 

Voor deze opdracht kan de school een beroep doen op ondersteuning van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

De Merksemse scholen hebben daartoe een overeenkomst afgesloten met het CLB 2- Antwerpen, vestigingsplaats Merksem – Gagelveldenstraat 54.

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen een beroep doen op dit centrum voor informatie, hulp en begeleiding.

De CLB-begeleiding stelt de leerling centraal, gebeurt multidisciplinair door een gans team, met geheimhouding van gegevens en is gratis.

Het CLB is actief op de volgende domeinen :

  • Leren en studeren : leerproblemen, werkhouding, …
  • Schoolloopbaan : studie- en schoolkeuze…
  • Preventieve gezondheidszorg : ziekten voorkomen, inentingen,…
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling : het zich (niet) goed voelen, relaties met leeftijdsgenoten…

Wie met vragen zit over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren, over scholen en studierichtingen, over gezondheid, leerproblemen, zelfvertrouwen, pesten, agressiviteit, faalangst,… kan met die vragen naar het CLB.

Het CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten.

 

Veel aandacht gaat uit naar leerlingen die leerbedreigd zijn door hun leefsituatie of sociale achtergrond.

De CLB-medewerkers (artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen) zullen via gesprekken en onderzoeken trachten een verklaring of een oplossing te vinden en/of een aanpak van de problemen zoeken. Samen met de school zal bekeken worden welke stappen kunnen gezet worden om tot een oplossing te komen.

De opdracht van  het CLB in de preventieve gezondheidszorg is het bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom gebeuren er onder andere verplichte medische onderzoeken. Daarnaast worden belangrijke onderwerpen in verband met gezondheid onder de aandacht van de jongeren gebracht. Er worden beschermingsmaatregelen genomen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen in het schoolmilieu. Bovendien kunnen de leerlingen door het CLB bepaalde inentingen krijgen.

Voor informatie of een afspraak neemt u best contact met het centrum: 03 640 38 90.

Meer informatie vindt u ook op de website van VCLB De Wissel.