Anti-Agressiebeleid

Ieder vorm van grensoverschrijdend gedrag is agressief gedrag!

Wij vermijden dus

 • Verbaal geweld (d.w.z. beledigingen en bedreigingen)
 • Brutaal spel
 • Fysiek geweld (vechten dus)
 • Pesten (vernederen, intimideren)
 • Vandalisme (dingen stuk maken)
 • Diefstal

IEDERE DAAD VAN AGRESSIE LEIDT TOT EEN REACTIE VAN DE SCHOOL !

Wie voortdurend afspraken en regels naast zich neerlegt, vertoont grensoverschrijdend gedrag wat steeds kan leiden tot zware sancties !

Iedere vorm van agressie is een uiting van gebrek aan respect. Dit kan soms dieperliggende oorzaken hebben van persoonlijke aard. Bij ernstige gevallen of bij herhaling van dergelijk gedrag, zal de school steeds in overleg met het CLB zoeken naar een gepaste reactie. Dit overleg sluit geenszins een  zware sanctie uit !

Hoe reageren wij bij agressie?

 • Een gesprek over het gedrag van de agressor
 • Een schriftelijke waarschuwing aan leerling en ouders
 • Een strafwerk
 • Een schriftelijke overeenkomst waarin de agressor kan verplicht worden tot bv. het volgen van een vorm van assertiviteitstraining
 • Een uitsluiting van één dag of meerdere dagen
 • Een definitieve uitsluiting bij zeer ernstige agressie (bv. met fysiek letsel) en/of bij herhaling
Onze school is een ‘protocolschool : bijstand van de politie kan steeds worden ingeroepen en ernstige gevallen van agressie worden altijd doorgegeven aan het (jeugd)parket !